پست ثابت *** پست ثابت *** پست ثابت

درخواست حذف این مطلب

تبـادل لینـک انجام میشـود درنظـرات اطلاع دهید

مدرسه فقاهت

آوای همراه

د- کتب الکترونیکی

آمار بروز جـهان

ش ا ستاره هـا

م - خ  یاوران ایتام

کارت اهداء عضـو

منتظ اتوق

موقع المیزان

هـیئـــت هــا

گــــنــــجـــور

د- کتابهای صوتی

ب – نشریات کشور

پ – دقیق آب و هوا

اندازه وزن مطلوب

اطلس تاریخی ایران

مـــرکــز مـــداحــــــــی هــــــای عـــربــی  « اللـطمیـات الحسـینـیه »

جستــــجو گـــر اخبــــار تــی نیـــــــــــوز

منتدیات شیعه علی علیه السلام و فاطمه ا هراعلیها السلام

باذکرصلوات روی ع کلیک کن

 

 

 

از روستای سـادات شیـخ شبـان چه می دانید
روی ع کلیک کنیدموقعیت جغرافیائی روستای سادات شیخ شبان در نقشه


جلد هفتم دائره المعارف شجره ی آل رسول ص بیان کننده ی انساب

سلسله سادات { شیخ شبان } درایران.ذریه زاده سید بهاءالدین

محمدعلیه السلام وذریه زاده سیداسحاق زین الدین علیه السلام

این کتاب توسط سید علی ‌نژاد تالیف شده

و علاوه بر تغریظ، مقدمه و پیشگفتار هشت باب دارد

و در 382 صفحه نگارش شده و توسط انتشارات

کومه ی قم منتشر شده است.

پژوهشکده ی انساب سادات، قم- خ صفائیه،کوچه شماره 25

کوچه قائمی - صندوق پستی 753-37185 تلفن 02517732067