پست ثابت - صفحه اصلی

درخواست حذف این مطلب

تبــادل لینــک انجام میشـود در نظـرات اطلاع دهیــد      

مدرسه فقاهت

آوای همراه

د- کتب الکترونیکی

آمار بروز جـهان

ش ا ستاره هـا

خ  یاوران ایتام

کارت اهداء عضـو

دار حقیق م

موقع المیزان

هـیئـــت هــا

گــــنــــجـــور

د-کتابهای صوتی

ب – نشریات کشور

پ – دقیق آب و هوا

اندازه وزن مطلوب

اطلس تاریخی ایران

مـــرکــز مـــداحــــــــی هــــــای عـــربــی  « اللـطمیـات الحسـینـیه »

جستــــجو گـــر اخبــــار تــی نیـــــــــــوز

منتدیات شیعه علی علیه السلام و فاطمه ا هراعلیها السلام

باذکرصلوات کلیک کن

 

 

 

 

  
     

 

از روستای سـادات شیـخ شبـان چه می دانید
روی ع کلیک کنید

 موقعیت جغرافیائی روستای سادات شیخ شبان در نقشه


جلد هفتم دائره المعارف شجره ی آل رسول ص بیان کننده ی انساب

سلسله سادات { شیخ شبان } درایران.ذریه زاده سید بهاءالدین

محمدعلیه السلام وذریه زاده سیداسحاق زین الدین علیه السلام

این کتاب توسط سید علی ‌نژاد تالیف شده

و علاوه بر تغریظ، مقدمه و پیشگفتار هشت باب دارد

و در 382 صفحه نگارش شده و توسط انتشارات

کومه ی قم منتشر شده است.

پژوهشکده ی انساب سادات، قم- خ صفائیه،کوچه شماره 25

کوچه قائمی - صندوق پستی 753-37185 تلفن:02537838116 

 


 

مهربان خدای خوب من

به خاطر نیت پاک و قلب مهربانم از تو ممنونم

به خاطر جسم سالم و شاد م ازتو ممنونم

به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم

به خاطر امیداواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم

به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم

به خاطر توفیق بندگیم ازتو ممنونم

مهربان خدای خوب من


زیبا ترین نغمه هایت را در فضای زندگی مردمان مترنم کن

چنان بنواز دلم را که هر جا نفرتی هست عشق باشم

هر جا زخمی هست مرهم باشم

هر جا تردیدی هست ایمان باشم

هر جا نا امیدی هست امید باشم

هر جا تاریکی هست روشنایی باشم

هر جا غمی هست شاد مانی باشم

خــدایــا

همه جای زمین تو را دوست دارم اما

نمی توانم پنهان کنم کشورم را

کمی بیشتر از جاهای دیگر دوست دارم

پس به خاک کشورم سرسبزی و می ببخش

هوایش را پاک کن آب هایش را زلال

دل و زبان مردم کشورم را تطهیر کن

دختران و پسران کشورم را پاک و زیبا کن

باشد که در سیمای آن ها

روشنی عشق تو بدرخشد

ای خالق دلسوز و مهربانم از تو برا ی همه آرامش الهی می طلبم

برای همه سلامتی و تندر ستی می طلبم

برای همه گشایش امور، دلی شاد و قلبی مهربان ،معنویت روز افزون،

توفیق هدایت الهی می طلبم


 

 

 

درکوی نیک نامان ما را گذر ندادند - گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

درکوی نیک نامان ما را گذر ندادند - گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را    

درکوی نیک نامان ما را گذر ندادند - گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را